Uszczelki Chemraz

Uszczelki Chemraz mają bardzo duży zakres odporności chemicznej aniżeli inny materiał na rynku. Zakres temp. pracy od - 30 st.C. do + 230 st.C. Jest elastomerem który sprawdza się w ponad 90% najbardziej wymagajacych prac w przemyśle chemicznym i rafineryjnym. Może być używany m.in. z kwasami, środkami żrącymi, aldehydami, estrami, eterami, aromatami, gorąca woda, para wodna, aminami, metanolem, ketanolem, TBA i MTBE.


uszczelki chemraz obraz 1
uszczelki chemraz obraz 2